Gebruikersvoorwaarden campertrotter

Gebruikersovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Pössl Globescout

Huurder      :

Verhuurder:

Periode:  van   zat

              t/m vrijdag

Prijs: €                                           totaal: €

1500 km per week is vrij, daarboven 0.20 per km

Aanbetaling:   €       te storten op reknr:

Borg: €1250 , bij afhalen camper

Algemeen:

 • Wij verhuren met ANWB verhuurovereenkomst bepalingen . Hieronder volgen de voorwaarden.
 • Een week begint op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 en eindigt op vrijdag voor 17:00.
  Komt u te laat terug, dan wordt u het dagtarief per (deel van een) dag in rekening gebracht (dagtarief = weektarief / 6). Dit geldt niet als de huurder kan aantonen dat de vertraging is ontstaan door een technisch mankement aan de camper, waaraan hij geen schuld heeft. (Na u komt een volgende huurder, die ook graag op tijd met een schone camper wil vertrekken)
  Ophalen op vrijdag is mogelijk als u het geluk heeft dat de camper de week ervoor niet verhuurd is.
 • De camper dient schoon  te worden opgeleverd ( binnen en buiten) en de ( afvalwatertank dient leeg en schoon te zijn, ( de schoonwatertank mag vol zijn). Dit ter beoordeling van de verhuurder.
  Is de camper/caravan onvoldoende schoon, van binnen of van buiten , dan wordt € 100,= ingehouden op de borg.
 • In het geval van schade waarbij de camper niet meer verder kan rijden, is de camper verzekerd voor pechhulp en repatriëring . Bij deze verzekering is vervangend vervoer voor de huurder inbegrepen tot het einde van de huurperiode,voor maximaal 28 dagen.
 • Bestuurders moeten minimaal 25 jaar zijn en minimaal 2 jaar hun rijbewijs hebben. Van elke bestuurder moet een kopie rijbewijs worden overhandigd.
 • Als bestemming mogen alle West-Europese landen worden gekozen, uitgezonderd van tevoren door de verhuurder aangegeven risicogebieden. Opgave van de te bezoeken landen is verplicht.
 • Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storingen en/of aanrijdingsschade.
 • Het kan zijn dat de camper nog voor de huurperiode wordt vervangen door een minstens vergelijkbaar model.

Reisgebied:

 • Het reisgebeid tijdens de huurperiode is beperkt tot Europees grondgebied.

Financieel:

 • Het eigen risico is €1250 bij elke vorm van schade aan de
  camper, ook voor schade ontstaan door invloeden van buitenaf, b.v.
  klapband, hagelschade of inbraak. Bij inbraak is een politie rapport
  nodig.
 • In geval van schade aan de camper, de inboedel en/of
  inventaris gaan wij na wat de schade is en houden dat bedrag in op de
  borg tot een maximum van het eigen risico per schade geval.
  De borg (of wat er van  resteert) wordt binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode op uw rekening gestort.
 • Alle huurbedragen zijn exclusief brandstofkosten. De camper
  wordt met een volle tank aan u geleverd en moet ook weer met een volle
  tank worden afgeleverd. Anders wordt € 100,= ingehouden op de borg.
 • De camper wordt met twee volle gasflessen afgeleverd.
  Minimaal met een volle gasfles inleveren. De kosten die direct verband
  houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie
  banden, leges, gerechtskosten etc, komen voor rekening van de huurder.
  De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor
  rekening van de verhuurder. Alle boetes en dergelijke, ontstaan door
  (verkeers)overtredingen begaan door de huurder gedurende de huurperiode,
  zijn voor rekening van de huurder. Bij annulering wordt het vooruit
  betaalde bedrag van de huursom niet terugbetaald. Bij annulering binnen 4
  weken voor de verhuur periode zal toch het totale verhuurbedrag betaald
  dienen te worden. U dient zelf een eventuele annuleringsverzekering te
  regelen. Bij te laat ophalen of te vroeg terugbrengen vindt geen
  restitutie van (een deel van) de huursom plaats.

Schade:

 • In geval van schade (of defecten) dient u dit altijd direct
  telefonisch te melden en met ons te overleggen over vervolgacties. Dit
  geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, als alle
  andere vormen van schade (of defecten). Wij dienen dit ook zo spoedig
  mogelijk te weten om een eventuele reparatie te kunnen voorbereiden,
  zodat de huurder na U toch ook weer gewoon op vakantie kan.
 • Is de schade zodanig dat geen gebruik (meer) gemaakt kan
  worden van de camper, worden huurkosten van een vervangende camper
  vergoed. Als er geen vervangende camper beschikbaar is, de huurkosten
  van een ander vervoermiddel. De uitkering bedraagt maximaal € 200,- per
  dag gedurende de duur van de oorspronkelijke reis maar maximaal 28
  dagen. Brandstof wordt niet vergoed. De rubriek Hulpverlening geldt ook
  voor de vervangende camper of het andere vervoermiddel. Huurder kan
  verhuurder nooit verplichten tot het beschikbaar stellen van vervangend
  vervoer. U heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 • Als blijkt dat voor het vertrek de camper ( door een
  ongeval of mechanisch gebrek) vóór de verhuurperiode niet in op tijd
  verhuurd kan worden, kan geen vervangend vervoer geëist worden ( we
  hebben maar een camper). Als dan besloten wordt geheel van de verhuur af
  te zien wordt het volledige vooruit betaalde bedrag teruggestort.
 • Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden
  ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees
  schadeformulier te worden ingevuld.
 • De camper is allrisk verzekerd. Het eigen risico is per
  schadegeval € 1250,=. De door de verzekering niet gedekte schade,
  bijvoorbeeld als gevolg van het rijden onder invloed of het laten
  besturen door niet-bevoegde personen, etc, is volledig voor rekening van
  de huurder.
 • Voorruit schade: Als de ruit vervangen moet worden heeft U een eigen risico van€850 bij vervanging door Carrglass of Camperglass, in het buitenland is dit Carglass nternational, bij andere bedrijven is het eigen risico €1000.
 • De kosten ten gevolge van een lekke band zijn voor rekening van de huurder.
 • Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.
 • Schades of defecten onder de € 100,= mogen zonder overleg
  met de verhuurder gerepareerd worden bij een deskundige
  herstelinrichting, bij voorkeur een Citroën. In geval van defecten, bv een
  kapotte accu, die zijn ontstaan buiten de schuld van de huurder ( maar
  niet ontstaan door invloeden van buitenaf, hiervoor geldt , worden de
  gemaakte directe kosten vergoed. Er dient wel een goed gespecificeerde
  rekening te worden overlegd.

Het is verboden

 • Huisdieren mee te nemen ( bij uitzondering mag de hond mee, als die maar niet op de banken en bed komt )
 • Fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte of op het dak te vervoeren
 • Frituurvet te gebruiken
 • schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van ramen en  interieur
 • In de camper te roken
 • Stickers te plakken ( het Zwitserland vignet mag natuurlijk wel op de voorruit worden geplakt)
 • Onder te verhuren
 • Off road of grindwegen te rijden

De huurder gaat bij betaling van het reserveringsbedrag akkoord met
de verhuurvoorwaarden en de genoemde prijzen in de huurperiode.

Voor akkoord :

Datum:                                                                      Datum:

Plaats:                                                                       Plaats:

Huurder                                                                     Verhuurder